Duszpasterze

Proboszcz: ks. kanonik Andrzej Marciniak


Wikariusz: ks. Michał Husiar


Pomoc duszpasterska: ks. Waldemar Babicz