Sakramenty

SAKRAMENTY

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU

Chrzest
– akt urodzenia dziecka (odpis)
– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
– dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska)
– zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament chrztu jest udzielany:
–     w sobotę przed pierwszą niedzielą miesiąca
–     w III niedzielę miesiąca o godz. 12.30

Katecheza dla rodziców i chrzestnych we wtorek poprzedzający udzielanie chrztu.

Bierzmowanie
– metryka chrztu
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata i rozpoczyna się w pierwszej klasie gimnazjum.

Małżeństwo
– aktualne, tj. z datą do 3. miesięcy wstecz, metryki chrztu
– dowody osobiste
– świadectwa ukończenia katechizacji
– świadectwo bierzmowania
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub
kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt
związku cywilnego.

Narzeczonych  ks. proboszcz przyjmuje po wcześniejszym umówieniu.

Pogrzeb
– akt zgonu
– zaświadczenie o przyjętych sakramentach